തലശ്ശേരി രാഘവൻ സ്മാരക കവിത അവാര്ഡ് - രചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

April 21st, 2014

പ്രവാസി മലയാളികൾകായി എല്ലാ വര്ഷവും നല്കിവരുന്ന തലശ്ശേരി രാഘവൻ സ്മാരക കവിത അവാര്ടിനു  പരിഗണിക്കാൻ കേരളത്തിന്‌ പുറത്തു ഇന്ത്യയിലും വിദേശതുമുള്ള മലയാളികളിൽ നിന്ന് രചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.    2014 മെയ്‌ 15 നു മുന്പ്  ജനറൽ സെക്രട്ടറി  മദിരാശി കേരള സമാജം  903 പൂനമല്ലി ഹൈ റോഡ്‌  ചെന്നൈ 600084 ഇന്ത്യ എന്നാ വിലാസത്തിൽ കവിത അയക്കുക .    60 വരികളിൽ കവിയരുത് കവിത .      മുന്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും ആവരുത്.    5000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം.      -  ജനറൽ സെക്രട്ടറി

മദ്രാസ്‌ കേരള സമാജം 75 ആം വാര്ഷികം

March 23rd, 2014

മദ്രാസ്‌ കേരള സമാജത്തിന്റെ ഒരു വര്ഷം നീണ്ടു നില്കുന്ന പ്ലാറ്റിനം ജുബിലീ ആഘോഷങ്ങൾ സഖാവ്. പിണറായി വിജയൻ 75 ആം വാര്ഷികത്തിന്റെ മുദ്ര (ലോഗോ) പ്രകാശനം ചെയ്തു ഉദ്ഗാടനം നിർവഹിച്ചു. മുതിര്ന്ന സമാജം അഭ്യുദയകാംക്ഷി യും    മാഹി കലാ കേന്ദ്രം സ്ഥാപകനുമായ ശ്രീ എ . പി . കുഞ്ഞി കണ്ണന് ലോഗോ നല്കിയാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത്.    യോഗത്തിൽ നൂറു കണക്കിന് മലയാളികൾ 2.3.2014 നു 4 മണിക് സമാജത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.     സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി കെ പദ്മനാഭൻ നായരുടെ മകൾ ലത രാജുവിനെയും  മരുമകൻ ജെ എം രാജുവിനെയും,   എ പി . കുഞ്ഞി കണ്ണനെയും,    ശ്രീ ഇ പി ജി നമ്പിയാരെയും ആദ്യകാല സമാജം പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ കെ കൃഷ്ണൻ (തിരുവട്ടിയൂർ)  അവര്കളെയും ശ്രീ പിണറായീ വിജയൻ  സമാജത്തിനു വേണ്ടി ആദരിച്ചു.     തഞ്ചാവൂർ  വെണ്മണി രക്ത സാക്ഷികളുടെ സ്മാരകത്തിന്  സമാജത്തിന്റെ സംഭാവന 25000 രൂപ  സഖാവ് മീനാക്ഷി സുന്ദരത്തിന് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ കൈമാറി.      മദിരാശി കേരള സമാജത്തിന്റെ മാതൃ ഭാഷ വളർച്ചക് വേണ്ടിയുള്ള നീണ്ട കാലത്തെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ യും   തമിഴ് ജനത സ്വന്തം മാതൃ ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സമീപനത്തെ കേരളീയർ മാത്രുകയാകനമെന്നും ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഉധ്ബൊധിപിചു.   

ഒരു വര്ഷം നീണ്ടു നില്കുന്ന  പ്ലാറ്റിനം ജുബിലീ  ആഘോഷങ്ങൾ  വിവിധ സെമിനാറുകൾ ,  കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ ,  സാഹിത്യ പരിപാടികൾ ,   മറുനാട്ടിൽ മലയാളീ  ചർച്ചകൾ എന്നിവ സംഗടിപികാൻ ഉദേശികുന്നു.

75th year celebrations of MADRAS KERALA SAMAJ

February 25th, 2014

img_8215.JPGMadras Kerala Samaj established in 1939.    The executive committee of the organisation decided to celebrate the 75th year celebrations through-out one year from 2.3.2014 to 2.3.2015 with various programmes like Media seminars, cultural meet, family get-to-gether, poets meet,  literary meet, felicitating the senior members of Samaj etc. Sri. Pinarayi Vijayan, Polit Beauro Member of Communist Party of India (Marxist) will inaugurate the function on 2.3.2014 at samaj hall by releasing the Logo of the Platinum Jubilee Celebrations.       It is proud to its members that the Madras Kerala Samaj, with its all kind of Social-educational services,  Samaj also at its fast growing time when it celebrate its 75th year .    All are invited to join the celebrations.